Podstawy BHP1. Podstawy BHP - Moduł 1

1.1. Pojęcia związane z BHP
1.2. Pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową
1.3. Pojęcia związane z ochroną środowiska
1.4. Pojęcia związane z ergonomią

2. Podstawy BHP - Moduł 2

2.1. Kodeks pracy i inne źródła prawa pracy
2.2. Zatrudnienie a prawa i obowiązki w zakresie bhp
2.3. System kontroli i nadzoru nad prawną ochroną bhp w zakładach pracy